Update WFDF: WK Ultimate frisbee 2020 gaat niet door

Na overleg met medische experts en de toernooiorganisatoren (TOC’s) heeft de World Flying Disc Federation (WFDF) vandaag (dinsdag 24 maart) aangekondigd dat alle geplande WK’s voor de komende zes maanden worden geannuleerd of uitgesteld, vanwege de impact van Covid-19 (coronavirus). Lees hieronder de updates van de internationale discsportfederatie WFDF.

Update 2 april

Op donderdag 2 april heeft de IWGA bekendgemaakt dat de World Games 2021 worden uitgesteld naar 7-17 juli 2022.

Dit uitstel van de Wereldspelen geeft de WFDF ruimte in de 2021-kalender voor de organisatie van de WK. Bovendien kan een dergelijk evenement fungeren als kwalificatietoernooi voor The World Games.

WFDF werkt momenteel verder aan een nieuwe evenementenkalender voor zowel 2021 als 2022 en hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te geven.

Update 24 maart

De beslissing is genomen om de veiligheid en gezondheid van atleten, staf en overige bezoekers te garanderen, bovendien is het onzeker hoe de verspreiding van het virus zich verder ontwikkelt. Het besluit is genomen na uitgebreid overleg van het Uitvoerend Comité van het bestuur van WFDF, de staf en hoofd medische zaken van WFDF, Dr. Jamie Nuwer. De beslissing zal minimaal van invloed zijn op de volgende evenementen: de WFDF 2020 World Ultimate & Guts Championships (11-18 juli in Nederland), de WFDF 2020 World Junior Ultimate Championships (18-25 juli in Zweden) en de WFDF 2020 World Masters Ultimate Championships (5-12 september in Australië).

“We vinden het jammer dat we deze buitengewone beslissing moeten nemen, maar de gezondheid en veiligheid van onze atleten, stafleden , vrijwilligers, personeel en toeschouwers is onze belangrijkste zorg”, aldus WFDF-voorzitter Robert “Nob” Rauch. “We weten dat deze beslissing veel atleten zal teleurstellen die uitgebreid hebben getraind voor deze wedstrijden, maar het is gezien de uitzonderlijke overheidsmaatregelen die worden genomen onmogelijk om de evenementen doorgang te laten vinden. We waarderen het begrip van de TOC’s die de afgelopen drie jaar aan deze evenementen hebben gewerkt. Verder wil de WFDF haar waardering uitspreken voor het medisch personeel over de hele wereld, dat onvermoeibaar werkt aan het verminderen en uitroeien van deze ongekende bedreiging.”

WFDF is momenteel in overleg met de verschillende TOC’s om alternatieven te bespreken. Vice-voorzitter en voorzitter van de Ultimate Committee van de WFDF, Brian Gisel, verklaarde: “We kijken naar de mogelijkheid om de World Masters Ultimate Championships uit te stellen naar september 2021. Het verplaatsen van de World Ultimate & Guts Championships en de World Junior Ultimate Championships wordt een nog grotere uitdaging, gezien het drukke zomerschema in 2021 met de World Games, World Under-24 Ultimate Championships en de World Championships of Beach Ultimate. We overwegen de mogelijkheid van een kleiner evenement tegen het einde van het jaar, dat zou kunnen dienen als kwalificatiemoment voor de World Games, die worden gehouden van 15-25 juli 2021 in Birmingham, Alabama, VS. We zullen de WFDF-kalender daar waar nodig opnieuw inrichten en we zullen flexibel blijven als de gebeurtenissen dat rechtvaardigen, in de hoop zo snel mogelijk weer normaal te kunnen werken. ”

Met betrekking tot teamkosten en spelerskosten die al zijn betaald, geeft WFDF de TOC’s opdracht om alle niet-uitgegeven bedragen of vooruitbetaalde bedragen die kunnen worden teruggevorderd van de verschillende leveranciers van de evenementen, te gebruiken om teams en spelers terug te betalen, voor zover dit mogelijk is. WFDF waardeert het geduld van de teams en atleten terwijl de TOC’s de komende maand dit complexe proces doorlopen. We vragen de teams om instructies via e-mail op de juiste kanalen te volgen om vragen te stellen en informatie te zoeken, in plaats van de TOC’s of WFDF rechtstreeks te e-mailen.
Niets is belangrijker voor de WFDF dan de gezondheid en veiligheid van atleten, staf en toeschouwers. De WFDF blijft de door de volksgezondheidsdeskundigen aanbevolen voorzorgsmaatregelen en adviezen volgen. We moedigen de community aan om hetzelfde te doen. Voor advies verwijzen wij naar Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. WFDF wenst iedereen veel sterkte die door het Coronavirus getroffen is.

WFDF zal zorgen voor aanvullende updates zodra er meer informatie is.

Update 2 april: https://bit.ly/2xWAEOd

Update 24 maart: https://bit.ly/2x80M8W

Update 20 maart: https://bit.ly/2J9LRNG 

Update 4 maart: https://bit.ly/2J8Rj3s